סיום מעבר לענן

אחרי תהליך שארך מעל שנה הסתיימה העברתם של כל מערכות מגוון אפקט לענן.
כל שרתי מגוון אפקט ממקומים כעת בשירותי הענן של אמזון (Amazon Web Services). התשתית מתבססת בעיקר על שימוש ב- EC2, S3 ו- Route53.
השרתים הראשיים ממקומים בחוות אמזון באירלנד, עותקים של המערכות ממקומים בחוות אמזון בפרנקפורט.
המעבר לענן מחזק באופן משמעותי את התשתית שלנו:
- התאוששות מהירה מתקלות חמרות
- התמודדות יעילה עם עומסים
- שדורג מיידי של תשתיות לפי דרישה
- ניתוב אוטומטי של עומסים