וובינר: מערכת החירום במעוף+

  • הדלקת רכיבי חירום בקליק 
  • תפריט מנהל החירום:
  • תזכורות חירום לתושבים לשידור מיקום 
  • שליחת הודעות 
  • ניתוח אוכלוסיה וניהול אוכלוסיה
  • מידע אישי בחירום (מצד התושב) : מילוי פרטי קרובים בחירום ושידור מיקום בזמן אמת.