בחירה האם מילוי "סוג נסיעה" יהיה חובה

בכדי לקבוע כי על המשתמשים תהיה חובה למלא סוג נסיעה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. יש לוודא כי קיימים סוגי נסיעה כלשהם במערכת.


2. הוספת סוגי נסיעה במידת הצורך


3. הגדרת "סוג נסיעה" כחובה למילוי4. לאחר האישור, בתצוגת ריכוז הזמנות, עמודת "סוג נסיעה" מופיעה בתקציר.