אישור קבלת הזמנהאישור קבלת הזמנה
(הורד קובץ)

    
דיסק התקנה ותעוד

כבל העברת נתונים

2 מפתחות חרום לארון

דף הדרכה ראשונית

מחזיקי מפתחות בכמות שהוזמנה

בוצעה בדיקת תקינות לארון


מספר סלוטים

גרסת/סוג ארון

מספר סידורי
                           IP/
תאריך
שם הלקוח
שם המתקין
חתימת הלקוח

פרטי קשר של הלקוח:


ת.ד. 346, רח' השקד 15, שדרות, 87013 טל: 08-6624444 פקס: 08-6624430 effect@migvan.co.il