יומן ארגוני - קביעת סדר הופעת משאבים בעת ביצוע הזמנה